Uroczystość odpustowa w parafii

Zapraszamy wszystkich naszych parafian na Uroczystość odpustową naszej parafii 25 stycznia 2015 roku. Suma odpustowa połączona z diecezjalnym zakończeniem Tygodnia Modlitwy o Jedność chrześcijan zostanie odprawiona o godz. 18.00 pod przewodnictwem Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego z udziałem księży i ojców z naszego dekanatu oraz przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich.

Zaprasza Proboszcz z całą wspólnotą Franciszkanów.