Święto patronalne parafii

25 stycznia to bardzo uroczysty dzień w naszej parafii. Przeżywaliśmy święto patronalne naszej parafii – Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła oraz w wymiarze Diecezji Elbląskiej, zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Jezus rzekł do Samarytanki: Daj mi pić.” Uroczyste zakończenie Tygodnia modlitwy nastąpiło w naszym kościele o godz. 18.00 pod przewodnictwem Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego z udziałem Wikariusza i Sekretarza naszej zakonnej Prowincji o. Leszka Łuczkanina, księży i ojców z naszego dekanatu i przedstawicieli innych wyznań. Podczas niedzieli odpustowej kazania głosił o. Damian Karczmar, Dyrektor Radia Niepokalanów. Wyrażamy nasze podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości a Radiu Niepokalanów za umożliwienie transmisji radiowej, dzięki której byliśmy słyszalni w województwach: Łódzkim i Mazowieckim oraz poprzez internet, każdy chętny mógł się z nami łączyć w modlitwie.