Z Libanu, ojczyzny św. Charbela do Polski.

Od piątej Niedzieli Wielkiego Postu tj. od 7 do 10 kwietnia 2019

odbyły się w
naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które prowadził o. Elias Marswanian,
franciszkanin z Libanu. O. Elias pośredniczył  na naszą prośbę w otrzymaniu
relikwii św. Charbela. Zaproszenie o. Eliasa było naszym wotum wdzięczności
za pomoc i przyjęcia nas w Libanie. W tym miejscu pragnę podziękować o.
Tomaszowi Tęgowskiemu, który podjął się trudnej posługi tłumacza podczas
rekolekcji. Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze czy to na polskiej ziemi
czy też w Libanie.