Święcenia prezbiteratu i diakonatu

Kościół św. Pawła Apostoła, w którym duszpasterstwo od
zakończenia II Wojny Światowej prowadzą OO. Franciszkanie był
świadkiem wielu różnych wydarzeń związanych z życiem na początku
Prowincji Matki Bożej Niepokalanej a po podziale Prowincji Św.
Maksymiliana z siedzibą w Gdańsku. Od 15 czerwca 1979 roku na
mocy dekretu ówczesny biskup Warmiński Józef Glemp erygował
parafię św. Pawła Apostoła. Od tego momentu franciszkanie służyli
jeszcze bardziej włączeni w Kościół Warmiński a obecnie w posługę
w Kościele Elbląskim. Odbywały się tutaj śluby wieczyste, święcenia,
jubileusze, rocznice.
W roku 40 rocznicy erygowania naszej parafii, w Oktawie wielkiej
Nocy, radujemy się obecnością Pasterza Kościoła Elbląskiego
Biskupa Jacka Jezierskiego, który poprzez włożenie rak wyświęcił
naszych młodszych współbraci. Świecenia diakonatu przyjął br.
Adrian Zalewski. Święcenia prezbiteratu przyjęli o. dk. Damian
Pietrowski (nasz parafianin), o. dk. Kamil Piotrowski i o. dk. Łukasz
Waszkielis.
Na uroczystość przybyli współbracia z naszej Zakonnej Prowincji na
czele z o. prowincjałem Janem Maciejowskim, Bracia z postulatu,
nowicjatu i seminarium z Łodzi Łagiewnik, księża diecezjalni oraz
rodziny i przyjaciele braci przyjmujących święcenia.