Msza Prymicyjna o. Damiana Pietrowskiego

Dzień po święceniach prezbiteratu o. Damian w swojej rodzinnej parafii po raz pierwszy samodzielnie
celebrował uroczystą mszę świętą – Prymicyjną. Msza ta jest poprzedzona błogosławieństwem
rodziców na nową drogę – życia i posługi kapłańskiej. Prymicjant został powitany w drzwiach świątyni
przez proboszcza i procesjonalnie zbliżył się do ołtarza, przy którym teraz będzie celebrował
Eucharystię. Ołtarz ma się stać centrum jego życia, z niego będzie czerpał się i moc do głoszenia
Słowa Bożego.
Neoprezbiter jest otoczony kapłanami rodakami oraz tymi z którymi jest szczególnie związany. Na
koniec swoim rodzicom, siostrze, kapłanom i wszystkim wiernym udzielił prymicyjnego
błogosławieństwa.