Kancelaria parafialna czynna:

we wtorki i czwartki

w godzinach od 16.00 do 17.30.

Chrzest

 

Chrzty w naszej parafii odbywają się w II niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 10.30 i w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 12.00 (chrzty są bez Mszy świętej, jest liturgia Słowa) – terminy te są zasadą ogólną. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość innego terminu w porozumieniu z proboszczem. Chrzest zgłaszamy najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą Chrztu świętego.

W celu zgłoszenia dziecka do Sakramentu Chrztu świętego  należy w kancelarii parafialnej przedłożyć następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Wypełnioną kartę zgłoszenia Chrztu Świętego (kartę można pobrać ze strony internetowej naszej parafii lub otrzymać w kancelarii parafialnej)
  • Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, jeżeli są spoza terenu naszej parafii, że mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych

Przygotowanie do Chrztu dziecka odbywa się zawsze w piątek przed Chrztem dziecka o godz. 18.45 w Sali pod kancelarią.

Pobierz kartę zgłoszeniową – Kliknij

Intencje mszalne

Intencje mszalne można zamówić w zakrystii naszego kościoła przed i po każdej Mszy świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Msze Św. Gregoriańskie można zamówić bezpośrednio w klasztorze lub internetowo, kontaktując się wcześniej z Proboszczem Parafii.

Pogrzeb

Dokumenty potrzebne do załatwienia ceremonii pogrzebowej dla naszych parafian:

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

Dokumenty potrzebne do załatwienia ceremonii pogrzebowej dla zmarłych spoza parafii:

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Zgoda proboszcza parafii na którego terenie mieszkał zmarły

Więcej informacji na temat chrześcijańskiego pogrzebu można zobaczyć pod poniższym linkiem.

http://www.archpoznan.org.pl/serwis/artykuly/2002/1/pogrzeb.html