Klasztor

KLASZTOR OO. FRANCISZKANÓW W ELBLĄGU OBOWIĄZKI BRACI

O. GRZEGORZ PIŚKO – GWARDIAN I PROBOSZCZ

DZIEKAN DEKANATU ELBLĄG – PÓŁNOC, KOORDYNATOR PROWINCJALNEJ GRUPY REKOLEKCYJNO – MISYJNEJ, ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM, PREZBITER WSPÓLNOTY LEW, MODERATOR WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE, AKCJA KATOLICKA, CARITAS, OPIEKUN NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY EUCHARYSTII, ODPOWIEDZIALNY ZA INTERNET, KANCELARIA PARAFIALNA, CEREMONIARZ PARAFIALNY, ZAKRYSTIANIN WIĘKSZY, OGRÓ

O. CZESŁAW KOZIEŁ

OPIEKUN MINISTRANTÓW, DUSZPASTERZ DZIECI I CHORYCH, OPIEKUN SCHOLI DZIECIĘCEJ, PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA, PRZYGOTOWANIE DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTE

O. JÓZEF BRZOZOWSKI

KRĄG BIBLIJNY, ŻYWY RÓŻANIEC, PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA, SPOWIEDNIK SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI, DUSZPASTERZ CHORYCH

O. RAFAŁ WOJCIECHOWSKI – WIKARIUSZ KLASZTORU I PARAFII

MAJOR DOMUS, MI, DUSZPASTERZ CHORYCH, KRONIKARZ KLASZTORNY, SEKRETARZ KAPITUŁY KLASZTORNEJ, KANCELARIA PARAFIALNA, KATECHEZA PRZED CHRZTEM W PARAFII, SPOWIEDNIK W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, OGRÓD

O. TOMASZ TĘGOWSKI

PREZBITER NEOKATECHUMENATU I, II, DUSZPASTERZ CHORYCH, CENTRUM MEDYCYNY KLASZTORNEJ, OAZA DZIECI BOŻYCH

O. FERDYNAND ZWOLAK – + 17.04.2018