Wspólnota Neokatechumenalna

Wspólnota Neokatechumenalna

Ikona

„Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie
na wzór Świętej Rodziny Nazaretańskiej,
które by żyły w pokorze, prostocie i uwielbieniu;
gdzie drugi jest Chrystusem.”

Fragment dekretu zatwierdzającego statut Drogi Neokatechumenalnej
przez Papieską Radę do spraw Świeckich:

Droga Neokatechumenalna rozpoczęła się w 1964r. wśród mieszkańców baraków ze slumsów Palomeras Altas, w Madrycie, za sprawą Pana Francisco (Kiko) Argüello i Pani Carmen Hernández, którzy na prośbę samych ubogich, wśród których żyli, zaczęli głosić im Ewangelię Jezusa Chrystusa. W miarę upływu czasu ten kerygmat skonkretyzował się w syntezie katechetycznej, opartej na trójnogu „Słowo Boże – Liturgia – Wspólnota”, która stara się prowadzić ludzi do braterskiej komunii i do wiary dojrzałej.

To nowe doświadczenie katechetyczne, zrodzone w nurcie odnowy wzbudzonej przez Sobór Ekumeniczny Watykański II, spotkało się z żywym zainteresowaniem ówczesnego arcybiskupa Madrytu, J.E. Casimiro Morcillo. Zachęcił on inicjatorów Drogi do rozpowszechniania jej w parafiach, które o to poproszą. W ten sposób to doświadczenie ewangelizacji rozpowszechniło się stopniowo w archidiecezji Madrytu i w innych hiszpańskich diecezjach.

W 1968r. inicjatorzy Drogi Neokatechumenalnej przybyli do Rzymu i osiedlili się w dzielnicy Borghetto Latino. Za pozwoleniem Jego Eminencji Kardynała Angelo Dell’Acqua, ówczesnego Wikariusza Generalnego Jego Świątobliwości dla Miasta i Diecezji Rzymskiej, rozpoczęła się pierwsza katecheza w parafii Nostra Signora del Santissimo Sacramento i Santi Martiri Canadesi. Począwszy od tej daty, Droga rozprzestrzeniała się w diecezjach całego świata, a nawet w krajach misyjnych.

Droga Neokatechumenalna oddaje się na posługę biskupom i proboszczom, jako itinerarium ponownego odkrywania Chrztu i stałego wychowywania w wierze, proponowane wiernym, którzy pragną w swoim życiu ożywić bogactwa inicjacji chrześcijańskiej, idąc tą drogą nawrócenia i katechezy. Jak napisał Ojciec Święty, ważną pomocą w takim procesie może się stać także „katecheza osób ochrzczonych prowadzona w formie katechumenatu i wykorzystująca pewne elementy «Obrzędów Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych», które służą odkryciu i przeżywaniu ogromnych i nadzwyczajnych bogactw i odpowiedzialności wynikających z otrzymanego Chrztu” (Christifideles laici, 61).

Celem ostatecznym Drogi – której itinerarium jest przeżywane w parafiach, w małych wspólnotach złożonych z osób w różnym wieku i zróżnicowanych społecznie – jest stopniowe prowadzenie wiernych do osobistej zażyłości z Jezusem Chrystusem i uczynienie ich wszędzie aktywnymi podmiotami w Kościele i wiarygodnymi świadkami Dobrej Nowiny Zbawiciela. Ponadto Droga Neokatechumenalna jest narzędziem wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych, którzy przygotowują się do przyjęcia Chrztu…

Więcej o Drodze Neokatechumenalnej:

http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x18177/droga-neokatechumenalna-powszechnym-dziedzictwem-k osciola/

 

 

Droga Neokatechumenalna w naszej parafii

 

Znak neokate

Droga Neokatechumenalna w naszej parafii została zainicjowana, za zgodą i na prośbę ówczesnego proboszcza Andrzeja Mielewczyka, przez katechistów świeckich. W cyklu katechez, które rozpoczęły się na wiosnę 1995 roku powstała 1 wspólnota. Przez kolejne lata z różną częstotliwością były głoszone katechezy, których owocem są obecnie 2 wspólnoty.

W parafii są planowane katechezy wstępne bezpośrednio po Świętach Wielkanocnych.

Skills

Posted on

14 marca 2015