Wspólnota Neokatechumenalna

Wspólnota Neokatechumenalna

„Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie na wzór Świętej Rodziny Nazaretańskiej, które by żyły w pokorze, prostocie i uwielbieniu; gdzie drugi jest Chrystusem.” Fragment dekretu zatwierdzającego statut Drogi Neokatechumenalnej przez Papieską Radę do spraw Świeckich: Droga Neokatechumenalna rozpoczęła się w 1964r. wśród mieszkańców baraków ze slumsów Palomeras Altas, w Madrycie, za sprawą Pana Francisco (Kiko) Argüello i Pani Carmen Hernández, którzy na prośbę samych ubogich, wśród których żyli, zaczęli głosić im Ewangelię Jezusa Chrystusa. W miarę upływu czasu ten kerygmat skonkretyzował się w syntezie katechetycznej, opartej na trójnogu „Słowo Boże – Liturgia – Wspólnota”, która stara się prowadzić ludzi do braterskiej komunii i do wiary dojrzałej. To nowe doświadczenie katechetyczne, zrodzone w nurcie odnowy wzbudzonej przez Sobór Ekumeniczny Watykański II, spotkało się z żywym zainteresowaniem ówczesnego arcybiskupa Madrytu, J.E. Casimiro Morcillo. Zachęcił on inicjatorów Drogi do rozpowszechniania jej w parafiach, które o to poproszą. W ten sposób to doświadczenie ewangelizacji rozpowszechniło się stopniowo w archidiecezji Madrytu i w innych hiszpańskich diecezjach. W 1968r. inicjatorzy Drogi Neokatechumenalnej przybyli do Rzymu i osiedlili się w dzielnicy Borghetto Latino. Za pozwoleniem Jego Eminencji Kardynała Angelo Dell’Acqua, ówczesnego Wikariusza Generalnego Jego Świątobliwości dla Miasta i Diecezji Rzymskiej, rozpoczęła się pierwsza katecheza w parafii Nostra Signora del Santissimo Sacramento i Santi Martiri Canadesi. Począwszy od tej daty, Droga rozprzestrzeniała się w diecezjach całego świata, a nawet w krajach misyjnych. Droga Neokatechumenalna oddaje się na posługę biskupom i proboszczom, jako itinerarium ponownego odkrywania Chrztu i stałego wychowywania w wierze, proponowane wiernym, którzy pragną w swoim życiu ożywić bogactwa inicjacji chrześcijańskiej, idąc tą drogą nawrócenia i katechezy. Jak napisał Ojciec Święty, ważną pomocą w takim procesie może się...
Poradnia Rodzinna

Poradnia Rodzinna

Poradnia Rodzinna rozpoczęła swoją działalność w roku 2009 i była jedną z pierwszych inicjatyw powołanego przy naszej parafii Oddziału Akcji Katolickiej. Głównym celem Poradni jest przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Swoim zasięgiem obejmujemy cztery parafie: św. Pawła, św. Wojciecha, św. Alberta i św. Rafała Kalinowskiego. Po katechezach, w których uczestniczą narzeczeni w parafii św. Wojciecha, bądź w kościele Bożego Ciała ( przygotowanie weekendowe) młodzi zobligowani są do odbycia dwóch spotkań w Poradni. Poradnia czynna jest w poniedziałki w godzinach 17.00- 19.00 a narzeczeni mają możliwość zalogowania się on-line wchodząc na stronę: www.poradnictworodzinne.org Należy zaznaczyć, że nasza Poradnia jest jedyną w diecezji gdzie taki kontakt jest możliwy. W razie potrzeby istnieje możliwość umówienia spotkań w innym terminie. Przez pierwsze trzy lata działalności Poradni swoją wiedzą i pomocą służyły trzy osoby; p. Grażyna Filipowicz z parafii św. Rodziny p. Arkadiusz Kozieł z parafii św. Brata Alberta p. Jolanta Jankowska z parafii św. Pawła Apostoła Aktualnie pozostało nas dwoje- p. Arek Kozieł i ja, pisząca tę notatkę, Jolanta Jankowska. Narzeczeni korzystający ze spotkań w naszej Poradni płacą symboliczną kwotę 30 zł. za obydwa spotkania i właściwie jest to opłata za pakiet materiałów, które otrzymują. Poradnia powstała wprawdzie na potrzeby narzeczonych, niemniej naszą pomoc oferujemy również małżonkom poszukującym informacji na temat metod rozpoznawania płodności...
Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ PRZY PARAFII ŚW.PAWŁA APOSTOŁA W ELBLĄGU 14 grudnia 2008 roku z inicjatywy o. Artura Kernera ,ówczesnego proboszcza naszej parafii, i dziesięciu osób świeckich zorganizowano spotkanie celem powołania przy naszej parafii Oddziału Akcji Katolickiej. 7 marca 2009 r. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Elbląskiej powołał POAK przy parafii św. Pawła Apostoła w Elblągu, natomiast ks. biskup Jan Styrna powołał dekretami : prezesa Oddziału, którym została  p. Jolanta Jankowska i asystenta kościelnego o. Artura Kernera. Aktualnie asystentem kościelnym jest, obecny proboszcz parafii, O. Grzegorz Piśko Dlaczego Akcja Katolicka? Przemiany cywilizacyjne na przełomie wieków XIX i XX, prócz niewątpliwych korzyści, wywołały też wiele negatywnych zjawisk, już na początku wieku XX pojawiły się trudności społeczne, polityczne i gospodarcze. Głównym złem tych czasów było usiłowanie odrzucenia Boga, wykluczenie Jego prawa z życia społeczno-politycznego i gospodarczego wielu narodów. Sprzyjały temu prądy oświecenia, sekularyzmu i liberalizmu – przyjazne indywidualizmowi, który prowadził do odrzucenia zasad moralnych w życiu osobistym i społecznym. Nic więc dziwnego, że papież Pius X, za najważniejszą sprawę uznał przywrócenie światu Boga i Jego prawa. Już w encyklice inauguracyjnej ogłosił, że jego głównym pragnieniem jest „Instaurare omnia In Christo” (Odnowić wszystko w Chrystusie). Ojciec Święty wykluczał jakiekolwiek kompromisy ze światem, który pozbawiał Boga właściwego Mu miejsca w życiu społecznym. W tym też celu zainicjował w Kościele ruch, któremu nadał imię „Akcja Katolicka”. W encyklice „Il fermo propositio” wyłożył zasady teologiczne i organizacyjne Akcji Katolickiej. Jego następca papież Pius XI powołał w 1922r. Akcję Katolicką, jako organizację religijno-społeczną. Formację tę, angażującą ludzi świeckich, pojmował jako „przedłużenie ramienia apostolatu hierarchicznego”. Pełne ramy organizacyjne sformułował Papież w encyklice „Ubi arcato Dei”, a następnie...
Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej

  Rycerstwo Niepokalanej– założył w Rzymie 16 października 1917r. franciszkanin św. Maksymilian Maria Kolbe jako maryjno- apostolski ruch w Kościele. Bezpośrednim motywem i okazją do założenia Rycerstwa była obrona Kościoła przed nasilającymi się atakami ówczesnej masonerii. Dnia 17 października 1997r. ( w 80 rocznicę powstania) zostało zatwierdzone przez Watykan jako publiczne międzynarodowe stowarzyszenie wiernych. Centrum Narodowe Rycerstwa znajduje się w Niepokalanowie.                Przy parafii św. Pawła w Elblągu Rycerstwo Niepokalanej działa od 1979roku. Formacja nasza koncentruje się przede wszystkim na tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Maryi w duchu założyciela Rycerstwa – św. Maksymiliana. Jego członkowie ofiarują siebie Maryi na własność ( codzienne oddawanie się w akcie oddania, noszą Cudowny Medalik i nieustannie dbają o rozwój swojej duchowości). Podejmują działania apostolskie zmierzające do nawrócenia grzeszników, nieprzyjaciół Kościoła i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. Spotkania modlitewno- formacyjne odbywają się w 3 niedzielę każdego miesiąca. Rycerstwo prowadzi różne formy modlitwy osobistej i wspólnotowej. W każdą środę bierzemy czynny udział w Mszy św. o godz. 18:00. Odmawiamy nowennę za wstawiennictwem św. Maksymiliana i dziesiątkę różańca za Ojczyznę. Wspólnota uczestniczy w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w Ostródzie i Niepokalanowie. Asystentem wspólnoty jest o. Grzegorz Piśko.              Pragnący z Niepokalaną nieść Jezusa jako źródło nadziei dla każdego człowieka, bo jak podział św. Maksymilian „Kto kocha Niepokalaną ofiarnie, ten się zbawi, uświęci i innym do uświęcenia dopomoże” zapraszamy na spotkania Rycerstwa...