OAZA

OAZA

Ruch Światło – Życie w parafii św. Pawła Apostoła w Elblągu istnieje od1996 r. Obecnie w naszej wspólnocie jest ok. dwudziestu młodych ludzi w wieku od 12 do 20 lat. Każdego tygodnia spotykamy się w małych grupach by móc wspólnie rozważać i dzielić się Słowem Bożym. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 19.00 w salce parafialnej. Każdego miesiąca przeżywamy  wspólną Eucharystię. Co roku udajemy się na letnie rekolekcje, które pozwalają nam w odosobnieniu odnaleźć czas i miejsce na spotkanie z Bogiem. W ciągu roku przeżywamy trzykrotnie Dni Wspólnoty. Są to zjazdy naszych wspólnot, które pochodzą z takich miejscowości jak: Koszalin, Kołobrzeg, Darłowo, Lębork, Gdynia, Ostróda, Kwidzyn, Człuchów. Na przełomie grudnia i stycznia organizowane są rekolekcje dla animatorów grup oraz warsztaty dla animatorów muzycznych. Do naszej Wspólnoty należą młodzi ludzie, którzy nie chcą być minimalistami w życiu wiary, ale chcą głębiej i lepiej poznawać Chrystusa, a przez to również bardziej odkrywać swoją tożsamość chrześcijańską. Ruch Światło – Życie jest ruchem biblijno – liturgicznym, dlatego pozwala łatwiej i z większą świadomością włączać się w życie parafii, uczestniczyć w liturgii, a przede wszystkim czerpać prawdziwą radość ze spotkania z żywym Chrystusem i stawać się Jego autentycznym świadkiem. Zapraszamy na spotkania tych młodych ludzi, którzy szczerze pragną poznawać Chrystusa aby żyć Jego miłością na co...
LEW

LEW

1) Założona w roku 1993. Wtedy też odbyły się pierwsze letnie rekolekcje wspólnoty. 2) Do naszej wspólnoty należą również wspólnoty z: Jarosławia (przy dominikanach), Gniezna (przy parafii diecezjalnej) i Koszalina (przy franciszkanach).  3) Obecnie liczymy dziewięć rodzin. 4) Opiekę duszpasterską sprawuje nad nami o. Grzegorz Piśko. *** Papież Franciszek w Adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium napisał: Na mocy otrzymanego chrztu każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem-misjonarzem (por. Mt 28, 19). (…) Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarzami». Jeśli nie jesteśmy przekonani, popatrzmy na pierwszych uczniów, którzy natychmiast po doświadczeniu spojrzenia Jezusa, szli głosić Go pełni radości: «Znaleźliśmy Mesjasza» (J 1, 41). Samarytanka, tuż po zakończeniu swego dialogu z Jezusem, stała się misjonarką, i wielu Samarytan uwierzyło w Jezusa «dzięki słowu kobiety» (J 4, 39). Również św. Paweł po swoim spotkaniu z Jezusem Chrystusem «zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym» (Dz 9, 20). A my na co czekamy? Staramy się temu wezwaniu sprostać poprzez formację i służbę, chociaż nie zawsze nam to wychodzi. Formacja: 1) Msza święta w piątek o godz. 18-ej w kościele lub odprawiana dla nas indywidualnie. 2) Spotkania niedzielne w jednym z domów, wieczorem, a w ramach tych spotkań: – modlitwa jedną dziesiątką różańca w potrzebach naszych czterech wspólnot – modlitwa brewiarzowa, zwykle Nieszpory – dzielenie osobistym doświadczeniem Słowa Bożego – rozmowy o sprawach różnych, świętowanie niedzieli przy herbacie, cieście, czy kolacji. 3) Codzienne osobiste rozważanie fragmentu Pisma Świętego (fragmenty na każdy dzień roku są przygotowane, dla każdego z czterech wspólnot te same).  4) Mamy również od czasu do czasu tzw. Dni Skupienia. Spędzamy je na miejscu (jest to sobota) albo wyjeżdżamy na dwa dni (odnaleźliśmy się w domu księży salezjanów w Tolkmicku, w którym bardzo gościnnie jesteśmy przyjmowani)....