Chrzest

Chrzty w naszej parafii odbywają się w II niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 10.30 i w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 12.00 (chrzty są bez Mszy świętej, jest liturgia Słowa) – terminy te są zasadą ogólną. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość innego terminu w porozumieniu z proboszczem. Chrzest zgłaszamy najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą Chrztu świętego.

W celu zgłoszenia dziecka do Sakramentu Chrztu świętego należy w kancelarii parafialnej przedłożyć następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Wypełnioną kartę zgłoszenia Chrztu Świętego (kartę można pobrać ze strony internetowej naszej parafii lub otrzymać w kancelarii parafialnej)
  • Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, jeżeli są spoza terenu naszej parafii, że mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych

Przygotowanie do Chrztu dziecka odbywa się zawsze w piątek przed Chrztem dziecka o godz. 18.45 w Sali pod kancelarią.

 

Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących chrztu można znaleźć na stronie Prowincji Gdańskiej.