Historia

Historia kościoła pw. św. Pawła Apostoła, który od połowy XX w. jest własnością franciszkanów, sięga roku 1895. Zgodnie ze źródłami historycznymi jego budowa była realizowania w latach 1892-1895 i została podjęta z inicjatywy protestantów. Architekturę świątyni oparto na stylu neogotyckim, wznosząc ją z cegły, z jedną charakterystyczną wieżą i nawą o drewnianym stropie.